screenshot z gry Archipelago

Archipelago Competence Game w działaniach rozwojowych

Czym jest gra kompetencyjna?

Archipelago Competence Game to gra kompetencyjna on-line, która w trakcie angażującej rozgrywki rejestruje decyzje oraz zachowania gracza i na podstawie ponad 50 wskaźników, dzięki złożonemu algorytmowi wykonuje pomiar natężenia 12 kompetencji oraz tworzy personalizowany raport gracza zawierający wskazówki do rozwoju. Narzędzie, choć wciąż innowacyjne, ma swoją ugruntowaną pozycję na rynku: od 2015 roku, w grze-badaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy graczy z bardzo różnych sektorów i branż. Rozgrywka trwa około 1.5 – 2 godziny i poprzedzona jest około 30-minutową rozgrywką wstępną, która pomaga zapoznać się ze środowiskiem gry i mechanizmami w niej występującymi.

Najczęściej Archipelago wykorzystywane jest jako odpowiednik sesji Assessment Center lub Development Center, czyli jako badanie kompetencji on-line. W tych zastosowaniach ma wiele zalet, które stały się kluczowe w czasie pandemii. Jednak badanie kompetencji w organizacji to nie jedyna sytuacja, w której przydają się gry kompetencyjne. Archipelago świetnie nadaje się do działań szkoleniowych i rozwojowych.  Wiele programów rozwojowych z wykorzystaniem Archipelago Competence Game prowadziła Pracownia Gier Szkoleniowych.

 

Tematyka gry

W Archipelago Competence Game gracze wcielają się w rolę agentów nieruchomości na tropikalnych wyspach. Do ich zadań należy kontakt z klientami oraz wynajem zróżnicowanych posiadłości, który przynosi konkretne zyski. Każdy gracz może również inwestować, na przykład w działania marketingowe lub rozpoznanie rynku lub wpływanie na satysfakcję klienta. Choć metafora wykorzystana w grze wydaje się być ściśle związana ze sprzedażą – tak naprawdę dotyczy wielu dziedzin, w których współpracujemy z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym. O szerokim zastosowaniu gry świadczy fakt, że wykorzystywana była do rekrutacji stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy wsparciu urzędników pracujących z beneficjentami unijnych programów grantowych.

 

Czego może nas nauczyć rozgrywka?

Samo doświadczenie gry może być wzmacniające i uczące. Gracze uczą się poznawania preferencji klientów i odpowiadania na ich potrzeby; tworzenia tzw. portfela klientów; działania mechanizmów rabatu i reklamy a nawet zasymulowanej rozmowy z wymagającym klientem. Przebieg gry jest też dobrym sprawdzianem radzenia sobie z nową sytuacją jaką może być nieznany, abstrakcyjny rynek, który na dodatek obsługujemy zdalnie. Niezwykłe zdarzenia w grze mogą nas niekiedy zmuszać do porzucenia mozolnie przygotowanych planów i wdrożenia nowej strategii. Czy to nie przypomina sytuacji z marca 2020 roku, gdy pracownicy wielu branż zmagali się z przeniesieniem swojej – czasem w całości terenowej – pracy do wirtualnej rzeczywistości? Takie wydarzenia na rynku mogą się powtarzać. Miejmy nadzieje, że nie pandemie ale szybkie wejście zupełnie nowej technologii (np. obsługa klienta poprzez VR czeka tuż za rogiem); fuzja z firmą o zupełnie innym środowisku pracy („o nie, oni pracują na Macach!”); zniknięcie z rynku kluczowego klienta, reorganizacja działów gdzie nowy manager wprowadza nowe rozwiązania. Te wszystkie sytuacje bywają dla nas stresujące, a w grze, pozornie odległej od naszych codziennych zadań, możemy ćwiczyć swoje reakcje i mapować potrzeby tak jak w symulatorze. Gracze ćwiczą efektywne wykorzystywanie czasu i wydajne planowanie procesów. Nie zdradzając mechanizmów gry, możemy ujawnić, że zarządzanie sobą w czasie jest ważnym elementem rozgrywki wpływającym na końcowe wyniki.

 

A co z badaniem kompetencji on-line?

Wielką zaletą Archipelago (i drugiej gry z linii Competence Game: ClusterMind) jest towarzyszące rozgrywce badanie kompetencji on-line. Nie odnosząc się bezpośrednio do tematów z gry, wyniki badania można wykorzystać jako materiał do warsztatu z rozwijania swoich kompetencji. Dobra diagnoza jest punktem wyjścia do refleksji nad moimi mocnymi stronami wobec oczekiwań na moim stanowisku pracy czy pełnionej, zawodowej roli. Poznanie i zaplanowanie zastosowania konkretnych metod pracy nad kompetencjami jako elementarnym procesem doskonalenia zawodowego było tematem mocnego warsztatu, jaki Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadziła dla działu finansów i kontroli dużej fundacji.  Bardzo ważnym jest, aby tak kompleksowej diagnozie jaką jest rozgrywka w gry kompetencyjne on-line towarzyszyła refleksja nad wynikami i nadanie im sensu w postaci konkretnych działań wykraczających poza schowaniem raportu do szuflady.

 

Czy da się zespołowo?

            Archipelago i ClusterMind to gry komputerowe, które zostały zaprojektowane do rozgrywania zdalnie długo przed pandemią. Stanowią więc wciąż bardzo dobrze dopasowany i dopracowany produkt w porównaniu z grami, które naprędce są tworzone z powodu trwającej pandemii. Dobra, rozwojowa gra komputerowa to dalej rzadkość na polskim rynku. Choć Archipelago zostało zaprojektowane w trybie single-player, można uczynić z rozgrywki doświadczenie grupowe. Należy jednak zaznaczyć, że wtedy pominąć trzeba aspekt badania kompetencji – takie badanie byłoby nierzetelne. Tego typu realizacje, Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadzała np. dla studentów zarządzania i kierunków pokrewnych czy zespołu sprzedażowego firmy z branży finansowej. Mimo, że każdy gracz rozgrywał swoją własną grę, kontaktowali się oni w trakcie rozgrywki za pośrednictwem wideokonferencji, a nawet mieli naradę strategiczną facylitowaną przez doświadczonego trenera sprzedaży. Po rozgrywce nastąpiło porównywanie wyników oraz analiza strategii, a następnie porządny warsztat dotyczący współczesnych trendów w sprzedaży i wykorzystywania swoich mocnych stron w tworzeniu własnej strategii sprzedażowej. 

 

Szeroki wachlarz możliwych zastosowań

Podsumowując, Archipelago Competence Game polecane jest przede wszystkim w zadaniach takich jak:

 • selekcja i rekrutacja pracowników
 • planowanie ścieżek rozwoju
 • programy rozwoju talentów
 • tworzenie talent pool

 

Jednak można wykorzystać je również jako element programu rozwojowego czy szkoleniowego w tematach związanych z:

 • warsztatami dla działów sprzedaży, finansów, kontrolingu i obsługi klienta
 • budowaniem wartości firmy w oparciu o maksymalizację przychodów
 • nauką mechanizmów związanych z badaniem potrzeb klienta i dopasowywaniem oferty
 • uświadamianiem roli budowania wartości dodanej dla klientów
 • zarządzaniem bazą klientów i tworzenia portfolio ofert
 • radzeniem sobie ze zmianą i stresem w środowisku zawodowym
 • planowaniem i rozwojem ścieżek kariery w oparciu o zdiagnozowany poziom wybranych kompetencji
 • integracją działów sprzedaży, finansów, kontrolingu
 • zarządzaniem sobą w czasie oraz zarządzaniem informacją o klientach (systemy CRM)

Tekst przygotowała Aga Leśny.

Ready to get started?

Just fill in the form and we’ll reach out to you.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warsaw | contact@competencegame.com