Logo Competence Game

8 przewag Assessment Center online

Gry kompetencyjne online przebojem wchodzą w branżę diagnozy kompetencji. Mają kilka zalet, które sprawiają, że w wielu sytuacjach dużo bardziej opłaca się z nich skorzystać niż z tradycyjnych metod. Sytuacja pandemii COVID-19 i upowszechnienie się spotkań online, a dodatkowo niechęć do spotkań twarzą w twarz czynią gry kompetencyjne jeszcze bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.

Przestawiamy 8 powodów, dla których warto skorzystać z gier kompetencyjnych online zamiast tradycyjnych

Wirtualny assessment przy pomocy gier kompetencyjnych www.competencegame.com ma parę przewag nad tradycyjnymi sposobami, o których warto pomyśleć, decydując o wyborze narzędzi do diagnozy kompetencji.
  1. Jest mniej stresujący dla kandydata - odpada tu element patrzącego przez ramię asesora reagującego na każdy ruch osoby ocenianej. Grę można przejść w dowolnym momencie i miejscu, w optymalnej dla siebie porze dnia.
  2. Jest dużo bardziej efektywny biznesowo - tańszy, szybszy (sprawdź ceny). Dodatkowo odpadają inne koszty finansowe i społeczne. Kandydat nie musi zwalniać się z aktualnej pracy, żeby przejść przez badanie kompetencji metodą Competence Game. Może to zrobić w dowolnie wybranym przez siebie momencie (także w weekend).
  3. Jest skalowalny i może być zrealizowany obiektywnie dla dużych i bardzo dużych grup w krótkim czasie. W największym dotychczas projekcie rekrutacyjnym, w którym wykorzystane zostało Competence Game wzięło udział prawie 800 osób, które w ciągu 6 zaledwie tygodni przeszły przez złożony, ale jednocześnie niezwykle angażujący proces rekrutacyjny (obejrzyj webinar Angażujące procesy rekrutacji online. Jak je projektować?).
  4. Jest rzetelny, bo oceny dokonuje bazując na duże liczbie wskaźników behawioralnych nieuprzedzony i zwalidowany algorytm komputerowy. A teraz pomyśl, jak miarodajna może być ocena dokonywana przez asesora, który po sześciu godzinach sesji AC ma przed sobą czwartą grupę, którą musi poddać ocenie kompetencji.
  5. Assessment online nie premiuje ekstrawertywnych osób, co jest charakterystyczne dla grupowych zadań ACDC. Dzięki procedurze badawczej skupiamy się na innych aspektach kompetencji.
  6. Forma gry, w której gracz się zanurza i wpada w stan flow jest angażująca i zapomina się o tym, że to ocena kompetencji. Gra kompetencyjna w procesie rekrutacji to "employerbrandingowy atraktor", który może przyciągnąć najbardziej zaangażowanych i najzdolniejszych kandydatów ceniących okazje do rozwoju. Tacy kandydaci mogą wejść do gry choćby po to, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć.
  7. I wreszcie bardzo prozaiczna kwestia. Zastosowanie gry kompetencyjnej nie wymaga rezerwacji sal szkoleniowych, angażowania asesorów, organizowania cateringu, zgrywania terminów z kandydatami i asesorami,
  8. a na koniec żmudnego uzgadniania brzmienia raportu dla każdego kandydata w gronie asesorów. Raport po grze kompetencyjnej generowany jest automatycznie. Zawiera przydatne informacje o poziomie kompetencji oraz opisy, czego możemy spodziewać się po osobie, która prezentuje określony poziom danej kompetencji. W raporcie znajdują się też wskazówki dla managera.
Za przewagę tradycyjnych form assessmentu można uznać większa elastyczność w doborze kompetencji. W przypadku Competence Game trzeba się ograniczyć do tych 5 obszarów, których diagnoza została zwalidowana.
 
Na pewno jeśli możemy sobie pozwolić na więcej sposobów pomiaru, wtedy diagnoza będzie pełniejsza. Gry kompetencyjne mogą być dobrym uzupełnieniem tradycyjnych sposobów badania kompetencji. Jednocześnie ich rzetelność pozwala na ograniczenie się tylko do nich w wybranych procesach rekrutacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu kontakt@competencegame.com

Zaczynamy?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warszawa | Info@competencegame.com