Logo Competence Game

8 przewag Assessment Center online

Gry kompetencyjne online przebojem wchodzą w branżę diagnozy kompetencji. Ich zalety sprawiają, że w wielu sytuacjach opłacają się dużo bardziej od tradycyjnych metod. Sytuacja pandemii COVID-19 i upowszechnienie się spotkań online, a dodatkowo niechęć do spotkań twarzą w twarz czynią gry kompetencyjne jeszcze bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.

Przestawiamy 8 powodów, dla których warto skorzystać z gier kompetencyjnych online zamiast tradycyjnych metod takich jak testy kompetencji czy zadania rekrutacyjne.

Assessment za pomocą gier

  1. Jest mniej stresujący dla kandydata - odpada tu element patrzącego przez ramię asesora reagującego na każdy ruch osoby ocenianej. Grę można przejść w dowolnym momencie i miejscu, w optymalnej dla siebie porze dnia.
  2. Jest dużo bardziej efektywny biznesowo - tańszy, szybszy. Dodatkowo odpadają inne koszty finansowe i społeczne. Kandydat nie musi zwalniać się z aktualnej pracy, żeby przejść przez badanie kompetencji metodą Competence Game. Może to zrobić w dowolnie wybranym przez siebie momencie (także w weekend).
  3. Jest skalowalny i może być zrealizowany obiektywnie dla dużych i bardzo dużych grup w krótkim czasie. W największym dotychczas projekcie rekrutacyjnym, w którym wykorzystane zostało Competence Game wzięło udział prawie 800 osób, które w ciągu 6 zaledwie tygodni przeszły przez złożony, ale jednocześnie niezwykle angażujący proces rekrutacyjny (obejrzyj webinar Angażujące procesy rekrutacji online. Jak je projektować?).
  4. Jest rzetelny, bo oceny dokonuje bazując na duże liczbie wskaźników behawioralnych nieuprzedzony i zwalidowany algorytm komputerowy. A teraz pomyśl, na ile miarodajna może być ocena dokonywana przez asesora, który po sześciu godzinach sesji AC ma przed sobą już czwartą grupę, którą musi poddać ocenie kompetencji.
  5. Assessment online nie premiuje ekstrawertywnych osób, co jest charakterystyczne dla grupowych zadań ACDC. Dzięki procedurze badawczej skupiamy się na innych aspektach kompetencji.
  6. Forma gry, w której gracz się zanurza i wpada w stan flow jest angażująca i zapomina się o tym, że to ocena kompetencji. Gra kompetencyjna w procesie rekrutacji to "employerbrandingowy atraktor", który może przyciągnąć najbardziej zaangażowanych i najzdolniejszych kandydatów ceniących okazje do rozwoju. Tacy kandydaci mogą wejść do gry choćby po to, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć.
  7. I wreszcie bardzo prozaiczna kwestia. Zastosowanie gry kompetencyjnej nie wymaga rezerwacji sal szkoleniowych, angażowania asesorów, organizowania cateringu, zgrywania terminów z kandydatami i asesorami,
  8. Assessment za pomocą gier to koniec żmudnego uzgadniania brzmienia raportu dla każdego kandydata w gronie asesorów. Raport po grze kompetencyjnej generowany jest automatycznie. Jest obiektywny i zawiera przydatne informacje o poziomie kompetencji oraz opisy, czego możemy spodziewać się po osobie, która prezentuje określony poziom danej kompetencji. W raporcie znajdują się też wskazówki dla managera.
Za przewagę tradycyjnych form assessmentu można uznać większa elastyczność w doborze kompetencji. W przypadku Competence Game trzeba się ograniczyć do tych 17 kompetencji, które nasze gry diagnozują.
 
Na pewno jeśli możemy sobie pozwolić na więcej sposobów pomiaru, diagnoza będzie pełniejsza. Gry kompetencyjne mogą być dobrym uzupełnieniem tradycyjnych sposobów badania kompetencji. Jednocześnie ich rzetelność pozwala na ograniczenie się tylko do nich w wybranych procesach rekrutacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu kontakt@competencegame.com

Zaczynamy?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warszawa | Info@competencegame.com