ClusterMind Competence Game

Diagnoza kompetencji współpracy i odpowiedzialności

Akcja gry ClusterMind toczy się w nowoczesnym kompleksie naukowo-technologicznym. Najwybitniejsze umysły świata wspólnie mierzą się tu ze złożonymi wyzwaniami współczesności.

Do zadań personelu należy przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych wynalazków. Odbiorcami tych technologii mają być różne grupy klientów: biznesmeni, studenci
czy nawet specjaliści od lotów w kosmos! 

Praca w tej innowacyjnej branży wymaga niestandardowego podejścia do zadań oraz silnie rozwiniętych kompetencji pracy zespołowej. Pracownicy centrum ClusterMind muszą nie tylko wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy jest to potrzebne. 

W grze kompetencyjnej ClusterMind gracze wcielają się kolejno w 4 różne role.
Zagrają jako konsultant, opiekun, naukowiec i mechanik. Każda rola to inny zakres odpowiedzialności i inne możliwości. Aby realizować postawione cele, gracze muszą traktować firmę jak jeden organizm. By poradzić sobie z nadzwyczajnymi sytuacjami dziejącymi się w laboratorium, konieczna jest efektywna współpraca.

Celem gracza w ClusterMind jest odnalezienie idealnego balansu pomiędzy wywiązywaniem się ze swoich obowiązków a dbaniem o wynik całego zespołu.

 Pomiar kompetencji za pomocą
ClusterMind Competence Game

Algorytm zaszyty w grze obserwuje nie tyle wynik rozgrywki, co poszczególne zachowania graczy.

Dzięki temu diagnozuje rzetelnie aż 5 kompetencji zgrupowanych w 2 obszarach: 

Aktywne angażowanie się w realizację zadań i dążenie
do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Podejmowanie decyzji w ramach swojego obszaru, gotowość
do ponoszenia odpowiedzialności zarówno za pozytywne,
jak i negatywne konsekwencje wszystkich swoich działań.
 

Samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie
Osoba z własnej inicjatywy podejmuje działania, za które jest odpowiedzialna. Reaguje, gdy tylko zauważy potrzebę. Nie czeka,
aż zostanie o to poproszona. Prawidłowo rozumie swoje cele
i aktywnie je realizuje.
 

Podejmowanie decyzji, ponoszenie konsekwencji 
Osoba sprawnie i na czas podejmuje decyzje, także te trudne, niepopularne lub obarczone ryzykiem.
 

Znajomość swojej roli w organizacji, umiejętne łączenie celów własnych (indywidualnych i swojego zespołu) z celami całej organizacji. Dobrowolne podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia spójności i efektywności organizacji. 

 

Uspójnianie celów i lojalność 
Osoba zna i rozumie swoją rolę w organizacji. Rozumie role innych osób i działów. Przedkłada cel ogółu (zespołu, działu, firmy) nad swój indywidualny.
 

Angażowanie do współpracy, integracja wokół wspólnych celów 
Osoba chętnie i z własnej inicjatywy angażuje się w pracę zespołu, działu, firmy.
 

Oferowanie pomocy i budowanie atmosfery wsparcia 
Osoba oferuje pomoc, gdy widzi, że inni jej potrzebują.
 

Poszukujesz tych kompetencji
u swoich pracowników?

Zaczynamy?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warszawa | kontakt@competencegame.com