[WYWIAD] Zostań Certyfikowanym Partnerem Competence Game - Archipelag Kompetencji #3

Agnieszka Leśny

Nazywam się Agnieszka Leśny, jestem Certyfikowaną Partnerką Competence Game.

Tworzę podcast Archipelag Kompetencji, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi dzielę się wiedzą o profesjonalnym pomiarze kompetencji. Zapraszam do przesłuchania lub przeczytania kolejnego odcinka!

Posłuchaj wygodnie wywiadu na Spotify lub przeczytaj tekst poniżej

Gościem naszego cyklu Archipelag Kompetencji jest Bożena Janowska, posiadająca duże biznesowe doświadczenie, pracująca jako coach, konsultantka, doradca zawodowy, asesorka.

Od wielu lat, w roli eksperta, związana z certyfikacją Competence Game.

 

Aga Leśny: Zanim porozmawiamy o Certyfikacji, która jest tematem dzisiejszego spotkania, chciałam Cię zapytać, jaka jest twoja historia z Competence Game. Co Cię przekonało do tego narzędzia?

Bożena Janowska: To, co było najważniejsze dla mnie w tym narzędziu to, po pierwsze, możliwość pomiaru i oceny kompetencji. Co jest, lub co powinno być, zawsze punktem wyjścia do budowania programów i projektów rozwojowych. To jest kwintesencją mojej pracy. Buduję, prowadzę, realizuję projekty rozwojowe w organizacjach. Dla firm mniejszych, większych. Według mnie to jest zawsze największy kłopot, jak określić cel projektu rozwojowego, żeby to, czym się zajmujemy, co rozwijamy, rzeczywiście przełożyło się na realne korzyści w organizacji. Zobaczyłam na rynku narzędzie, które pozwala dokonywać pomiaru i oceny kompetencji w sposób, który w standardowym Assessment lub Development Center jest nie do porównania, bo dzieje się to dużo szybciej, a tak samo trafnie i rzetelnie. Stwierdziłam wtedy, że jest to naprawdę fantastyczne rozwiązanie, z którego warto korzystać. Mogę skorzystać ja, ale też mogę rekomendować to moim klientom. Jest to narzędzie, które pozwala w krótkim czasie dokonać pomiaru i oceny. Dzięki temu mogę zbudować naprawdę adekwatne do potrzeb programy i projekty rozwojowe.

Aga Leśny.: W jakich kontekstach najczęściej stosujesz Competence Game? Już powiedziałaś o programach rozwojowych, ale czy mogłabyś tutaj powiedzieć coś więcej?

Bożena Janowska: Mnie zdarza się wykorzystywać tego rodzaju narzędzia w sytuacjach, kiedy zaczynamy projektować program rozwojowy. Pomiar i ocena kompetencji staje się punktem wyjścia do tego, co mamy dalej w projektach rozwojowych robić, nad czym konkretnie mamy pracować. Jakie kompetencje, jakie umiejętności, jakie zachowania mamy wzmacniać? Wiemy to, kiedy dokonamy tego pomiaru.

Dostajemy raporty, dostajemy bardzo dokładne, spersonalizowane informacje. Wtedy możemy zaprojektować taki program. Drugi etap, czy też drugi moment, w którym wykorzystujemy tego rodzaju narzędzia, to po zakończeniu programu rozwojowego. Jest to okres kilku miesięcy, a nawet do roku, półtorej roku, od kiedy ten program rozwojowy trwa. Wtedy pojawia się kolejny moment, kiedy wykorzystujemy to narzędzie. Sprawdzamy, jaki przyrost kompetencji nastąpił w tym okresie.

Aga Leśny: Czyli rzetelna diagnoza jako punkt startu, a potem jako narzędzie badania zmian. Czy dobrze to rozumiem?

Bożena Janowska: Dokładnie tak.

Aga Leśny: Przeskoczmy teraz do certyfikacji, którą już od kilku edycji współprowadzisz w Competence Game. Najpierw chciałam Cię zapytać o to, skąd w ogóle wziął się pomysł na certyfikację? Jakie były przesłanki do tego, żeby powstał program certyfikacji partnerów Competence Game?

Bożena Janowska: To może ja powiem tak, że ja nie znam czasu wykorzystywania narzędzia Competence Game bez certyfikacji. Ja poznałam Competence Game podczas swojej certyfikacji. Jak się później okazało, jednej z pierwszych, jeśli nie pierwszej. Właściwie nie wyobrażam sobie pracy z Competence Game bez takiego merytorycznego i praktycznego wprowadzenia do pracy z tym narzędziem. No bo właśnie takie merytoryczne i praktyczne wsparcie, czy też wprowadzenie, ma miejsce podczas tego szkolenia. Certyfikacja uczy pracy z wykorzystaniem Competence Game. Pozwala poznać narzędzie dużo głębiej, niż tylko z poziomu gracza. Daje też przestrzeń do uspójnienia definicji kompetencji. Takiej definicji kompetencji, jaka była podstawą przy tworzeniu Competence Game. Ja tylko przypomnę, bo we wcześniejszych podcastach już informacja na temat kompetencji była, ale przypomnę, że kompetencje to posiadana wiedza, umiejętności i postawy pozwalające efektywnie realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Ale chcę podkreślić, że jednym ze współautorów tej współczesnej definicji kompetencji jest amerykański psycholog David McLelland, który podkreślał, że o sukcesie zawodowym pracownika decydują jego umiejętności i gotowość do pewnych zachowań, nie zaś cechy osobowości czy inteligencja.

Aga Leśny: Albo deklaracje.

Bożena Janowska: Tak, dokładnie tak. Tutaj właśnie certyfikacja daje przestrzeń do uwspólnienia tej definicji, bo definicji kompetencji w literaturze przedmiotu jest obecnie niezwykle dużo. Ponadto certyfikacja wyjaśnia psychometrię narzędzia, wskazując też, że daje ono trafność i rzetelność diagnozy porównywalną z tradycyjnym Assessment Center i Development Center. Certyfikacja też wyjaśnia, czym jest kompetencja, a czym nie jest i czym nie ma być. Prezentuje kwestie techniczne związane z użytkowaniem narzędzia, a przede wszystkim to, co według mnie jest najcenniejsze podczas certyfikacji, to pozwala ona na praktyczne przejście przez pracę na narzędziu. Rozpoczynając od zaproszenia osób do badania, zarówno na poziomie relacyjnym, jak i technicznym. Uczestnicy szkolenia już podczas certyfikacji pracują na systemie HRpanel. Ale też przechodzimy przez czytanie, rozumienie raportów, aż po część najważniejszą, czyli rozmowy feedbackowe z osobami, które przeszły przez Competence Game. Oczywiście część tej pracy odbywa się pomiędzy spotkaniami w grupie szkoleniowej. Jest zresztą o tym mowa w programie szkolenia. Ale podczas spotkań jest przestrzeń na rozmowy o swoich doświadczeniach, na zadawanie pytań, przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami z tych indywidualnych ćwiczeń.

Aga Leśny: Ja ze swojej certyfikacji zapamiętałam taki fragment, który wydaje mi się bardzo ciekawy, w którym omawia się dokładnie modele kompetencyjne i pokazuje się, jakie punkty pomiarowe w grze, czyli konkretne zachowanie czy decyzje gracza wpływają, na diagnozę konkretnych kompetencji. Czyli to naprawdę właśnie certyfikacja ujawnia dużo takiej kuchni stojącej za modelem kompetencyjnym.

Bożena Janowska: Dokładnie tak. Stąd właśnie to moje spostrzeżenie, o którym wspomniałam, że Certyfikacja pozwala poznać narzędzie dużo głębiej niż tylko z poziomu gracza.

Aga Leśny: Kogo byś zaprosiła na certyfikację? Do kogo ona jest adresowana?

Bożena Janowska: Ja myślę, że na certyfikację zaprosiłabym wszystkie osoby, które mają świadomość tego, że kompetencje przede wszystkim należy mierzyć i oceniać po to, by ich rozwój mógł być przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim zgodny z założonymi celami rozwojowymi. Oczywiście cele rozwojowe, gdy mówimy o wynikach organizacji, powinny odpowiadać na potrzeby realizacji procesów biznesowych, dokonujących się właśnie dzięki kompetencjom pracowników. Zatem na certyfikację zaprosiłabym wszystkie osoby, które mają wpływ na rozwój pracowników w organizacjach. Nie mam na myśli tylko HR, choć oczywiście również, ale także menedżerów zespołów czy właścicieli firm. Na certyfikację zaprosiłabym również osoby, które z zewnątrz wspierają firmy w rozwoju kompetencji. Czyli trenerów, konsultantów, coachów, mentorów, doradców zawodowych. Na certyfikację zaprosiłabym wreszcie wszystkich, którzy są pasjonatami propagowania zdrowego rozsądku i pragmatyzmu w budowaniu projektów i programów rozwojowych dla ludzi.

Aga Leśny: Competence Game dostarcza nam danych i to jest pewnie duża przewaga tego narzędzia. No dobrze, to gdybyśmy miały podsumować, to ja usłyszałam, że w tym programie certyfikacyjnym przede wszystkim jest grupa, z którą wspólnie uspójnia się to najnowsze rozumienie kompetencji i można poznać to narzędzie, techniczne aspekty korzystania z tego narzędzia,. Są też próbki rzeczywistego procesu, które przechodzi się z klientem, stosując Competence Game. Na przykład rozmowa podsumowująca badanie i omawiająca raport. Kto to jest Certyfikowany Partner Competence Game?

Bożena Janowska: Certyfikowany Partner Competence Game to jest osoba, która przede wszystkim przeszła swoją certyfikację, która otrzymała imienny certyfikat uprawniający ją do wykorzystania narzędzia. Otrzymuje dostęp do gier kompetencyjnych, które mogą wykorzystywać tylko Certyfikowani Partnerzy. Partner Competence Game dołącza do grona partnerów z prezentacją swojego profilu na stronie Competence Game. Dołącza też do grona osób, które w swojej pracy wykorzystują nowoczesne, odpowiadające na potrzeby coraz bardziej cyfrowego świata, narzędzie.

Poznaje też jedno z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych narzędzi do diagnozy kompetencji. Certyfikowani Partnerzy to również osoby, które mogą korzystać z możliwości konsultacji i zadawania pytań na grupach czy forach stworzonych dla partnerów Competence Game. To również osoby, które mogą mieć wsparcie doświadczonych ekspertów w zakresie prowadzenia badań potencjału kompetencyjnego organizacji, czy też prowadzenia sesji feedbackowych w ramach coachingu czy doradztwa kariery.

Aga Leśny: Czyli rozumiem, że certyfikacja to nie jest tylko taki proces "robię szkolenie i już", tylko certyfikacja oznacza bycie w pewnym procesie. Bycie w pewnym gronie osób pracujących z narzędziem.

Bożena Janowska: Tak. Certyfikacja to bycie w pewnej społeczności osób, które rzeczywiście pracują z narzędziem. To też bycie w społeczności osób czy firm, które preferują nowoczesne rozwiązania w kontekście badania i rozwoju pracowników. Myślę, że to jest takie grono, w którym można się uczyć nie tylko o kompetencjach, ale o różnych innych aspektach dotyczących rozwoju pracy z ludźmi. Natomiast rzeczywiście punktem wyjścia są kwestie dotyczące kompetencji i rozwoju.

Aga Leśny: Bardzo Ci dziękuję. To takie już ostatnie pytanie na dzisiaj. Chciałam Cię zapytać, w jakich sprawach, z jakimi tematami można się zgłaszać do ciebie jako do Certyfikowanej Partnerki Competence Game?

Bożena Janowska: Do mnie można zwracać się ze wszystkimi pytaniami zarówno dotyczącymi pracy na kompetencjach pracy, z wykorzystaniem tego narzędzia, pracy z wykorzystaniem Assessment Development Center, również takiego standardowego. Można się też do mnie zwracać z pytaniami dotyczącymi samej certyfikacji, samego procesu szkolenia i prac pomiędzy spotkaniami warsztatowymi.

Aga Leśny: Jest jakaaś branża, z którą najbardziej lubisz pracować? Albo jakiś rodzaj klientów, który szczególnie jest bliski twojemu sercu?

Bożena Janowska: Ja może powiem trochę inaczej. Najbardziej lubię pracować w procesach biznesowych. Niezależnie od tego, jaka to jest branża czy grono pracowników. Dlaczego mówię, że w procesach? Dlatego, że tak zwane pojedyncze wydarzenia czy pojedyncze strzały nie dają nam przestrzeni do tego, żeby zweryfikować przyrost kompetencji, nad którymi pracujemy. Procesy rozwojowe pozwalają nam je ocenić na początku, przeprowadzić program, potem sprawdzić, co się stało z tym, co przepracowaliśmy. Czyli rzeczywiście, czy realnie to wpłynęło na rozwój. Według mnie to jest praca dająca najwięcej satysfakcji, ale też dająca największe poczucie wpływu na to, co się robi.

Aga Leśny: Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich słuchaczy na certyfikację. Naszym gościem dzisiaj była Bożena janowska, która jest zaangażowana w prowadzenie certyfikacji. Informacje kontaktowe oraz profil Bożeny znajdziecie na stronie Certyfikowanych Partnerów.

 

Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji dotyczących badania kompetencji online oraz kontakt do certyfikowanych partnerów, z którymi można umówić się na badanie kompetencji online za pomocą Competence Game.

 

Zastanawiasz się nad udziałem w Certyfikacji Competence Game? 

<< Kilknij tutaj, by dowiedzieć się więcej! >>

Zaczynamy?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warszawa | Info@competencegame.com